هاست لینوکس ایران

پلن 1 - یک ماهه
 • 250 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
پلن 1 - سه ماهه
 • 250 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
پلن 2 - یک ماهه
 • 500 مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
پلن 2 - سه ماهه
 • 500 مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
پلن 3 - یک ماهه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
پلن 3 - سه ماهه
 • 1000 مگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
پلن ویژه هاست ایران - یک ماهه
 • 2048 مگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • دارد سی پنل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • Mysql دیتا بیس
 • نامحدود Email
 • نامحدود FTP
 • نامحدود park domain
 • نامحدود Sub domain
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !