پشتیبانی وبسایت‏

پشتیبانی وبسایت - برنزی

بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
تعداد ۴ درخواست در یک ماه
زمان پاسخگویی اولیه ۳ ساعت
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۳۰ دقیقه در ماه )
۳ ماهه ۲۸۵ هزار تومان
۶ ماهه ۵۴۰ هزار تومان
یکساله ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان ( اقتصادی )

پشتیبانی وبسایت - نقره‌ای

بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
تعداد ۸ درخواست در یک ماه
زمان پاسخگویی اولیه ۲ ساعت
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۵۰ دقیقه در ماه )
۳ ماهه ۵۱۳ هزار تومان
۶ ماهه ۹۷۲ هزار تومان
یکساله ۱ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان ( اقتصادی )

پشتیبانی وبسایت - طلایی

بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
تعداد ۱۴ درخواست در یک ماه
زمان پاسخگویی اولیه ۱ ساعت
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۷۰ دقیقه در ماه )
۳ ماهه ۷۹۸ هزار تومان
۶ ماهه ۱ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان
یکساله ۲ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان ( اقتصادی )

نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !